Nhảy đến nội dung
x
Bộ chỉ thị TPSDH
BỘ CHỈ THỊ ĐIỆN TỬ

Bộ Chỉ Thị TPSDH 

– Ứng dụng cho nhiều hệ thống cân: Từ 0.01 kg đến 100 tấn.  – Đơn vị cân: kg/lb – Có 6 phím chức năng. – Vỏ làm bằng Nhựa hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt – Màn hình số LED rỏ dể đọc  – Ứng dụng cho cân bàn, Cân sàn, Cân ôtô, cân kiểm tra. – Pin sử dụng 72h, nguồn điện 220V/50HZ.

TPS DH Seri có 6 phím chức năng   Phím Zero: Nhấn phím này dùng để ổn định cân ở mức “0” khi cân ờ chế độ cân khối lượng  Phím ACCUM   : Nhấn phím này cộng dồn giá trị cân  Phím TARE     : Nhấn phím này dùng để trừ bì khi cân ở chế độ cân khối lượng  Phím   CLEAR   : Nhấn phím này dùng để xóa lần cân ( chỉ sử dụng trong khi hiệu chuẩn cân)  Phím HOLD    : Nhấn phím này dùng để giữ lại giá trị cân  Phím   FUNC    : Nhấn phím này dùng để chuyển đổi cân sang chế độ cân khác và ngược lại

2.000.000đ
Hotline: