Nhảy đến nội dung
x
Bộ chỉ thị XK3190 A7
BỘ CHỈ THỊ ĐIỆN TỬ

- Độ chính xác cao gấp đôi công nghệ chuyển đổi A/D tích hợp,

- Ứng dụng trong cơ khí-điện tử, hệ thống trang bị 1-4 (load cell) tải nặng.

- Tốc độ chuyển đổi A D / bộ đếm mở rộng lớn nhất 15000

- Sử dụng mã bên trong để thay thế trọng lượng quan sát để phân tích khả năng chịu đựng.

- Khoảng Zero, theo dõi, Zero phạm vi và chức năng điều chỉnh tốc độ zero

- Cho biết khối lượng pin hay trạng thái

- Bảo vệ cảnh báo mức độ pin sắp hết

- Chọn thêm chức năng: 1.Kg/Lb chuyển đổi

Hotline: