Nhảy đến nội dung
x
Quả cân chuẩn Inox
QUẢ CÂN CHUẨN

THÔNG TIN QUẢ CÂN CHUẨN INOX (QUẢ LẺ)

Quả Cân F1, F2 100g tới 10Kg

100.000đ
1g - 100g = 120.000
200g = 170.000
500g = 220.000
1kg = 320.000
2kg = 520.000
5kg = 1.000.000
10kg = 2.000.000
20kg = 3.500.000

Thông tin sản phẩm :

1. Đặc Điểm. - Cấp chính xác F1.F2 - Tải trọng lượng Quả cân: 1mg đến 1000g, tổng cộng 25 Qủa theo TCVN 1 2 2 5. - Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam ĐLVN 50:1999 Quả cân cấp chính xác E2, F1, Quy trình kiểm định. - Quả cân chuẩn Đạt tiêu chuẩn quốc tế OIML - Chất liệu :Thép không rỉ, INOX 100%. - Ứng dụng: Kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác I và II 2.Theo Cấp Chính Xác. - OIML R.111 phân quả cân từ 1 mg – 1000 kg theo các cấp chính xác sau: - E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3 - F1 ≤ 25µT ; F2 ≤ 80 µT ; M1 ≤ 250 µT - E1: liên kết với chuẩn Q.gia và truyền xuống E2; - E2: để hc/kđ quả F1, dùng với cân cấp 1; - F1: để hc/kđ quả F2, dùng với cân cấp 1 và 2; - F2: để hc/kđ quả M1, M2, dùng với cân cấp 2; - M1: để hc/kđ quả M2, dùng với cân cấp 3; - M2: để hc/kđ quả M3, dùng phổ biến trong Thương mại với cân cấp 3; - M1-2; M 2-3 từ (50–5000)kg dùng với cân lớn ccx 3

Hotline: