Nhảy đến nội dung
x
Quả cân chuẩn bằng Gang 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg
QUẢ CÂN CHUẨN

THÔNG TIN QUẢ CÂN CHUẨN GANG M1 20KG, 10KG, 5KG

Quả cân M1 1kg

Quả cân M1 2kg

Quả cân M1 5Kg

Quả cân M1 10Kg Quả cân M1 20Kg

400.000đ
10kg = 500.000
20kg = 800.000
5kg =350.000

Thông tin sản phẩm :

1. ĐẶC ĐIỂM QỦA CÂN CHUẨN GANG M1 : - Cấp chính xác M1. - Tải trọng lượng Quả cân: 5KG, 10KG, VÀ 20KG - Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam ĐLVN 50:1999 Quả cân cấp chính xác M1, Quy trình kiểm định. - Quả chuẩn gang Đạt tiêu chuẩn OIML - Chất liệu :Gang xám. - Ứng dụng: Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân cấp chính xác III 2. THEO CẤP CHÍNH XÁC F2: : - Cấp chính xác M1, M1-2, M2, M2-3, M3; - F2: để hc/kđ quả M1, M2, dùng với cân cấp 2; - M1: để hc/kđ quả M2, dùng với cân cấp 3; - M2: để hc/kđ quả M3, dùng phổ biến trong Thương mại với cân cấp 3; - M1-2; M 2-3 từ (50–5000)kg dùng với cân lớn ccx 3 3. BAO GỒM CÁC QUẢ CÂN SAU: : - Quả cân chuẩn 5kg số lượng 1quả - Quả cân chuẩn 10kg số lượng 1 quả - Quả cân chuẩn 20kg số lượng 1 quả

Hotline: