Nhảy đến nội dung
x
Cân đóng bao hạt
CÂN ĐÓNG BAO

Cân đóng bao dạng hạt hai phễu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cả về mặt chất và mặt lượng. Cân có năng suất trung bình từ 450bao/h đến 500bao/h với sai số trong khoảng 3 hoa trở về

 

- Mức cân: 10kg – 50kg/bao. - Năng suất: 250 bao/h. - Định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng. - Sai số: <= 20g. - Định lượng 3 cấp tốc độ. - Phù hợp với liệu dạng hạt, bột tự chảy được. - Phạm vi ứng dụng: được sử dụng nhiều trong ngành thức ăn chăn nuôi, vữa khô, bột quặng, phân bón, xi măng, hạt ngũ cốc,...

Hotline: